Index   |   I etap   |   II etap   |   III etap   |   Wyniki


www.grupaphp.com
Konkurs "Ogród Luizy" odbył się w dniach 29.08.2004 - 30.10.2004.
W 3 etapach rywalizowało 125 autorów. Zwycięzcą konkursu został
P r z e m e k   Ł o ś k o.


1.   Na konkurs prosimy nadsyłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Przynajmniej jeden z wierszy nie powinien być wcześniej publikowany (także w internecie). Wiersze należy ponumerować od 1 do 3, zgodnie z tymi numerami utwory będą wystawiane w kolejnych etapach (patrz pkt. 4)

2. Termin przyjmowania zestawów konkursowych upływa w niedzielę 29 sierpnia 2004 r.

3. Na zgłoszenia czekamy pod adresem ogrodluizy@grupaphp.com. Prosimy nie wklejać wierszy bezpośrednio do maila, lecz dołączyć je w załączniku (format .doc lub .rtf może być również .txt). Oprócz właściwych tekstów w załączniku powinno się znaleźć godło autora i jego rozwinięcie, tzn.

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail
bardzo mile widziane będą również:

  • miejsce zamieszkania
  • wykształcenie
  • wiek
  • informacje o sukcesach literackich,
  • informacje dodatkowe (zainteresowania, kilka słów o swojej twórczości, uwagi nt. konkursu itp.)
U w a g a !
a) Godłem nie może być nick używany na stronach www bądź internetowych grupach dyskusyjnych.
b) Nazwiska dziesięciu najwyżej ocenionych autorów zostaną odtajnione po zakończeniu konkursu.
c) Zgłaszając wiersze do konkursu, autor wyraża zgodę na ich wykorzystanie, w celach niekomercyjnych, przez organizatorów.


4. Konkurs jest trzyetapowy. W każdym etapie jurorzy oceniają wiersze w skali od 1 do 7 punktów, gdzie 1 to ocena najniższa, 7 - najwyższa.

ETAP 1.
Oceniane są wiersze oznaczone w zestawach numerem 1. W tym etapie biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Do drugiego etapu przechodzą autorzy wierszy, które uzyskały co najmniej 16 punktów.*

ETAP 2.
Oceniane są wiersze oznaczone w zestawach numerem 2. Do trzeciego etapu przechodzą autorzy wierszy, które uzyskały w tym etapie co najmniej 21 punktów.

ETAP 3.
Oceniane są wiersze oznaczone w zestawach numerem 3.

Zwycięzcą konkursu zostaje autor, który doszedł do trzeciego etapu i uzyskał najwyższą łączną punktację za wszystkie trzy etapy**. Zwycięzca nie zostaje wyłoniony, jeżeli żaden z uczestników nie zakwalifikuje się do trzeciego etapu. Zwycięzca otrzyma książkę Lucylli Pszczołowskiej Wiersz Polski.
_________
* Godła autorów podawane są dopiero w chwili zakończenia poszczególnych etapów. W trakcie oceniania jurorzy mają przed sobą niepodpisane teksty.
** W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje najwyżej oceniony wiersz. Jeżeli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, pod uwagę brany jest następny tekst. Jeżeli u obu autorów wszystkie noty są identyczne, każdy z jurorów wskazuje swojego faworyta, wygrywa autor z większą liczbą wskazań.

5. Wiersze oceniać będzie jury w składzie:

Marcin Cecko

Marcin
Cecko


(ur. 1981) - poeta, aktor, muzyk i fotografik, jeden ze współautorów manifestu neolingwistycznego. Wydał tomiki wierszy: Rozbiorek (2001) oraz Pląsy (2003). W tym roku otrzymał nagrodę im. Marcina Kołodyńskiego "5, 10 i dalej" przyznawaną młodym, wszechstronnie utalentowanym artystom. www

Piotr Czerniawski

Piotr
Czerniawski


(ur. 1976) - redaktor działu poetyckiego Rity Baum, współpracownik TINu, autor 30 łatwych utworów (1999)

Jacek Filipowicz

Jacek
Filipowicz


(ur. 1971) - były student polonistyki, obecnie informatyk. Jeden z najważniejszych autorów i krytyków pl.hum.poezja, na której występuje pod nickiem wilczysko.

Mariusz Grzebalski

Mariusz
Grzebalski


(ur. 1969) - poeta, prozaik. Laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki 1994 roku, stypendysta fundacji dr. Huberta Burdy. Wydał sześć tomów wierszy, jego książki tłumaczono na angielski, czeski, niemiecki, słoweński, szwedzki.

Karol Maliszewski

Karol
Maliszewski


(ur. 1960) - poeta, prozaik, krytyk literacki, nauczyciel, z wykształcenia filozof i polonista. Autor kilka tomów wierszy i prozy, swoje prace krytyczne - głównie na temat tzw. młodej poezji - publikuje m.in. w "Twórczości", "Odrze", "Fa-arcie", "Studium", "Życiu".

Marta Podgórnik

Marta
Podgórnik


(ur. 1979) - poetka, w wieku siedemnastu lat wygrała II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina. Autorka głośnych tomików wierszy: Próby negocjacji (1996), Paradiso (2000), Długi maj (2004).

Urszula Wacławczyk


Urszula
WacławczykW swoim dossier pisze: "Jestem kobietą". Jej ciepłego głosu można posłuchać np. tutaj. Na pl.hum.poezja pisze pod nickiem Mercedes.


6. Wiersze biorące udział w konkursie zostaną umieszczane na stronie, z możliwością ich komentowania i oceniania przez czytelników (średnia ocena czytelników będzie się pojawiać pod ocenami jurorów). Głosy i komentarze internautów są dla autorów dodatkowym świadectwem recepcji ich wierszy, jednak nie mają żadnego wpływu na wyniki konkursu. Wyniki zależą wyłącznie od ocen jurorów.

7. Wszelkie wątpliwości rozstrzygają ostatecznie organizatorzy konkursu.

8. Pytania prosimy kierować na adres: ogrodluizy@grupaphp.com


Zapraszamy do udziału w konkursie,
życzymy powodzenia,

www.grupaphp.com


Wykorzystano fragment obrazu Stanisława Masłowskiego: Maki, 1909.
Nazwę konkursu zaczerpnięto z wiersza Andrzeja Bursy, Ogród Luizy.
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja