Index      I etap    II etap    III etap    IV etap    V etap    VI etap    Wyniki

 
INTERPOEZJA
INTERNETOWY KONKURS POETYCKI
 
Konkurs "Interpoezji" odbył się w dniach 16.11.2003 - 23.01.2004.
W 6 etapach rywalizowało 68 autorów. Zwycięzcą konkursu został
M a r c i n   J a g o d z i ń s k i.
 
     REGULAMIN
 1. Do konkursu prosimy zgłaszać sześć wierszy o dowolnej tematyce. Wiersze mogą być wcześniej nagradzane bądź drukowane. Jedynym punktem wykluczającym teksty z konkursu, jest ich obecność na stronie www.grupaphp.com

 2. Przysyłając wiersze, autor wyraża zgodę na umieszczenie ich na stronie www.grupaphp.com

 3. Termin przyjmowania tekstów upływa w niedzielę, 16.11.2003 r.

 4. Wiersze należy przesyłać na adres:   interpoezja@grupaphp.com   Wiersze powinny być ponumerowane od 1 do 6. Do maila należy dołączyć dwa załączniki (w formacie .txt lub .doc). W pierwszym umieszczamy swoje wiersze podpisane godłem (czyli: pseudonimem), w drugim godło i jego rozwinięcie, tzn.

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,

  bardzo mile widziane są również:

  • miejsce zamieszkania,
  • wykształcenie,
  • wiek,
  • informacje o sukcesach literackich,
  • informacje dodatkowe (zainteresowania, kilka słów o swojej twórczości, uwagi nt. konkursu itp.)

  Uwaga! Godłem nie może być nick używany przez daną osobę na stronach www bądź internetowych grupach dyskusyjnych.

 5. Wiersze będą oceniane przez pięcioosobowe jury, w skład którego wchodzą:


  Justyna
  Bargielska
  Laureatka III konkursu im. Rilkego, zdobyczyni nagrody specjalnej im. Bierezina na tomik poetycki. We wrześniu ukazała się jej debiutancka książka: Dating sessions.

  Miloš (Miłosz) Biedrzycki Autor czterech tomików wierszy wydanych w Polsce i jednego wydanego w Słowenii. Publikował m.in. w "brulionie", "Nowym Nurcie", "Frondzie", "Piątku wieczorem". Interesuje się wierszami w języku polskim.

  Paweł
  Dymek
  Redaktor strony www.grupaphp.com. Student polonistyki UW. Na pl.hum.poezja pisze pod nickiem Kano.

  Graal Polonista, anglista, krytyk literacki.

  Urszula
  Wacławczyk
  O sobie mówi: "literatura? - włada mną dziś straszliwe Jerofiejewowe szaleństwo". Na pl.hum.poezja występuje pod pseudonimem Mercedes.


 6. Konkurs jest sześcioetapowy.
  Kolejne etapy będą trwały od 7 do 14 dni. Wszystkie wyniki będą na bieżąco ogłaszane na stronie www.grupaphp.com
      Do każdej części konkursu staje jeden wiersz danego autora, oznaczony cyfrą odpowiadającą numerowi danego etapu (tak więc wiersz podpisany cyfrą 1 zostaje wystawiony w 1. etapie, wiersz z oznaczeniem 2 w 2. itd.) Jeżeli wiersz biorący udział w danym etapie nie przejdzie dalej, autor odpada z konkursu i jego kolejne teksty nie są brane pod uwagę w kolejnych etapach.

  Etap 1.
  Jurorzy oceniają wszystkie wiersze w skali od 0 do 6 punktów. Do 2. etapu przechodzi 32 autorów najwyżej ocenionych wierszy. W przypadku uzyskania przez kilka wierszy tej samej ilości punktów, o zajętym ostatecznie miejscu decydują najwyższe oceny (tj. 3, 3, 2, 1, 2 = 11 i 2, 2, 4, 0, 3 = 11; w tej sytuacji wyżej notowany jest wiersz drugi, ponieważ od jednego z jurorów otrzymał notę: 4)

  Etap 2.
  Każdy wiersz otrzymuje swój numer. Losowanych jest 16 par. Wiersze rywalizują ze sobą w tych parach. Od tego etapu jurorzy nie punktują tekstów, tylko wskazują jeden wiersz z każdej pary i w dwóch, trzech zdaniach wyjaśniają swój wybór. Do etapu 3. przechodzi 16 autorów wierszy, które wygrały rywalizację w swoich parach.
      (W momencie oceniania wierszy jurorzy nie znają godła autora. Godła są ujawniane przy ogłaszaniu wyników poszczególnych etapów.)

  Etap 3. 4. i 5.
  Wszystko odbywa się tak, jak w etapie drugim. Z 16 wierszy /autorów/ zostaje 8 (etap 3.), z 8 zostają 4 (etap 4.)

  Etap 5.
  Losowane są dwie pary. Zwycięzcy tego etapu spotykają się w finale, pokonani walczą o trzecie miejsce.

  Etap 6.
  Pojedynek o trzecie miejsce oraz finał.

 7. Nagrody:
  I miejsce - 500 zł
  II miejsce - 250 zł

  Ponadto, wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane dwa tomiki wierszy Anny Świrszczyńskiej.

 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:   interpoezja@grupaphp.com
  Wszystkie wątpliwości rozstrzygają ostatecznie organizatorzy konkursu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie,
życzymy powodzenia,

www.grupaphp.com
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja