Klasyka
W "Klasyce" będą prezentowani poeci, którzy omawiani są na lekcjach w szkole (albo nie), a potem ustępują miejsca innym, nowszym pisarzom i mają minimalne szanse zaistnieć w świadomości czytelnika. Wydaje się, że cezurą czasową, która może dzielić literaturę na dwie części: część zapomnianą i żywą - jest rok 1918, data odzyskania niepodległości i schyłek epoki Młodej Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym publikują już Tuwim, Gałczyński, Leśmian, poeci dzisiaj modni, cenieni i czytani. Początek XX wieku leży zazwyczaj poza obszarem zainteresowań zwykłego czytelnika. Czytelnik może i zna takie nazwiska jak: Przerwa - Tetmajer, Kasprowicz, Miciński, ale są one otoczone mgiełką zapomnienia, reprezentują poetów, o których bardziej się wie, niż tych, których się czyta. Im dalej, tym gorzej.

Każdy odcinek "Klasyki" będzie zawierał biografię jednego polskiego poety wraz z wyborem jego wierszy. Będę się starał przedstawiać teksty w miarę żywe, takie, które nie zamęczą mnie i czytelników archaicznością języka czy treści.

Zapraszam,
Paweł Dymek
16 sierpnia 2003
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja