Na rynku jest tylko jeden większy wybór utworów Marii Komornickiej:

Maria Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, Biblioteka Poezji Młodej Polski, oprac. Maria Podraza-Kwiatkoska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 461.

Wszystkie teksty podaję za ww. tomem. Zachowałem wyodrębniony tam chronologiczny podział na kolejne okresy twórczości poetki. Wybór zaczyna się od dosyć słabego debiutu w Forpocztach, potem jest jeden psalm z Baśni. Psalmodii, teksty rozrzucone po różnych czasopismach i wreszcie najdojrzalsze utwory drukowane w "Chimerze". Na koniec dwa wiersze wybrane z Xięgi poezji idyllicznej.       Komornicka pisała nierówno. Dużo u niej utworów słabszych, są to szczególnie te wiersze, w których pierwsze skrzypce grają młodopolskie słowa-obowiązkowe: "nicość", "pustka", "rozkosz", "szaleństwo". Jednak - jak pisze we wstępie do Utworów poetyckich... Maria Podraza-Kwiatkowska (s.37): "Jest tu sporo utworów naprawdę bardzo dobrych, niepodobnych do innych, takich, których lektura jest dogłębnym przeżyciem [...]"Spis treści:

Wiersze z Forpoczt
Do autora W przesileniu
Chcenia

Baśnie. Psalmodie
Pan kona

Wiersze z czasopism
Nastrój
Popołudnie

Xięga poezji idyllicznej
Radość śliw
Modlitwa za Żenię
Wiersze z "Chimery"
Dziękczynienie
Susza
*** (W tajniach ogrodu...)
Dumanie
Pokusa
Duma
Na rozdrożu
Pełnia
Pragnienie
* (O nocy letnich szmaragdowe gaje...)
* * (Oto mi z oczu spływa kraina...)
* * * (Uśmiechasz się z studziennej głębi moich snów...)
* * * * (Zakołatałam do pustej chaty...)
^ do góry   
Strona istnieje od czerwca 2002 r. © Copyright Zespół 2002-2006.
Teksty są własnością autorów. Kopiowanie wyłącznie za zgodą autorów.
south beach Depresja